Hírek/Közhasznú

KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1%-ÁT A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET RÉSZÉRE ADÓSZÁM: 19923662-1-10

FIGYELEM! HALTELEPÍTÉS MIATT a Mátravidéki Erőmű hűtőtaván – kivéve az ülepítőt- 2018. augusztus 16-án 5.00 órától 2018. augusztus 17-én 18.00 óráig HORGÁSZATI TILALMAT rendelünk el! Vezetőség

MEGHÍVÓ

A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület (székhelye: 3022 Lőrinci Mátravidéki Erőmű) rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: Mátravidéki Erőmű Horgásztanya

A közgyűlés időpontja: 2018. szeptember 8. (szombat) 09:00 óra.

Napirend:  

Alapszabály módosítása a bírósági elrendelés miatt az alábbiakra való hivatkozással:

1.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:76. § (3) bekezdése alapján: Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezését (12. § 2./ d.) pont) ki kell javítani.

A fentiek alapján a közgyűlésnek a javasolt módosítás:

Alapszabály 12§ 2. d./ eredeti szövege:

a meghívóban szerepelnie kell, hogy határozatképtelenség esetén mikor és hol kerül sor a megismételt közgyűlésre, eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni, (ugyanazon a napon ugyanazon a helyen 1 órával későbbi időpontban), mely a jelenlévők számától függetlenül a meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg, a résztvevők számától függetlenül határozatképes;

Alapszabály 12§ 2.d./ javasolt változtatási szövege:

a meghívóban szerepelnie kell, hogy határozatképtelenség esetén mikor és hol kerül sor a megismételt közgyűlésre, eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjától minimum 3 de maximum 15 napon belül lehet összehívni, mely a jelenlévők számától függetlenül a meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg, a résztvevők számától függetlenül határozatképes;

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.                                                 

Tisztelettel:

Tóth Gábor elnök

Lőrinci 2018. 08. 04.

 

Haltelepítések 2018

Haltelepítés 2 018    
időpont fajta kora kg db ára Telepítés helye
2018.04.26 ponty 2 nyaras 600 750 449 820   DÉLI oldal
2018.04.26 ponty 3 nyaras 1400 700 1 049 580   DÉLI oldal
2018.05.24 ponty 3 nyaras 2000 1176 1 499 400   DÉLI oldal
2018.06.21 ponty 2 nyaras 600 462 449 820   STRAND
2018.06.21 ponty 3 nyaras 1400 700 1 049 580   STRAND
2018.07.19 ponty 2-3 nyaras 400 200 299 880   Ülepítő
2018.07.19 ponty 2-3 nyaras 1600 800 1 199 520   DÉLI oldal
2018.08.16 ponty 2-3 nyaras 2000 800 1 499 400   DÉLI oldal
ÖSSZES     10000 5588 7 497 000    

2018. évi tervezett telepítések és mennyiségek:

 • 2018. szeptember 20. 20 mázsa ponty
 • 2018. október 18. 20 mázsa ponty és 300 kg süllő

Egyesületi Horgászverseny eredményei (2018.05.26)

Férfi:

 1. Molcsán Balázs 4406 pont
 2. Pál László 3908 pont
 3. Zsiga Tibor 3517 pont
 4. Fodor Gergő 3127 pont
 5. Kelemen Richárd 2402 pont
 6. Szénási László 2004 pont

Legnagyobb hal:

Kelemen Richárd 2,3kg-os ponty

Női:

Montay Tiborné 90 pont

Gyerek:

 1. Petró Zoltán 1632 pont
 2. Szilágyi Martin Attila 1571 pont
 3. Gladysz Roland 1561 pont

Mohosz tárgynyereményben részesült: 6-10 éves korcsoport:

 1. Petró Zoltán 1632 pont
 2. Szilágyi Martin Attila 1571 pont
 3. Vidolovics Anna 1554 pont

Mohosz tárgynyereményben részesült: 10-14 éves korcsoport:

 1. Gladysz Roland 1561 pont
 2. Petró Olivér 1513 pont
 3. Katona Balázs 960 pont

Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek.

Vezetőség

A horgásztanyán az új ügyfélfogadási idő: Kedd: 08-12; Péntek: 14-18

 SEGÍTSEN ADÓJA 1 %-ÁVAL!

Kérjük, hogy az SZJA 1 % – ról Horgászegyesületünk javára rendelkezzen. Családtagok, barátok által felajánlott 1 %  is az egyesület anyagi helyzetén javít.
Befolyt összeget teljes egészében halvásárlásra fordítjuk.

A horgászrend változása: (a változás miatt új horgászrend nem kerül kiadásra)

1 hetes folyamatos horgászati lehetőség tagjaink és napijegyes horgászok részére. Időpontjai: 06.01-06.10; 06.29-07.08; 07.28-08.05

A fenti változtatáson kívül minden egyéb pont a kiadott horgászrend szerint érvényes továbbra is.